Michał Wypij o ustawie o ziemi

Rolnicy od dawna postulowali uregulowanie spraw ziemi. Nieskutecznie dopraszali się tego od poprzedniej koalicji rządzącej. Ich oczekiwania wzrosły w ostatnich latach, gdy zapanowała totalna samowolka a kapitał spekulacyjny zawyżał ceny ziemi w przetargach nieograniczonych. Według rolników ostatnia ustawa jest bardzo dobra choć jednocześnie przyznają, że niestety mocno spóźniona. Warto podkreślić, że ostateczny kształt regulacji powstał dzięki współpracy Ministerstwa Rolnictwa z samorządem rolniczym, tj. Izbami Rolniczymi. To pewna nowość w dialogu, także mocno oczekiwana w środowisku polskich rolników.