Marta Makuch o finansowaniu ngo

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że nie ngo są finansowane przez państwo, a zadania publiczne, które państwo zleca do realizacji organizacjom pozarządowym. Po drugie, jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa jest zasada pomocniczości polegająca na tym, że problemy są rozwiązywane na możliwie najniższym poziomie i zlecanie zadań organizacjom jest właśnie realizacją tej reguły.
Co do zasady organizacje społeczne powinny przede wszystkim realizować swoją misję i cele statutowe. Jeśli zadanie publiczne, które zleca dana jednostka samorządu terytorialnego, wpisuje się w tę misję i cele, to można założyć, że organizacja pozarządowa zrealizuje je  efektywniej (w szczególności pod kątem społecznym), niż urząd.
Zatem zdecydowanie jednym ze źródeł finansowania organizacji pozarządowym powinny być środki publiczne. Jednak zawsze należy pamiętać, że sektor pozarządowy jest bardzo różnorodny (różny potencjał, zakres działania, wielkość organizacji itp.) i z pewnością niemożliwe jest założenie, że wszelka działalność organizacji może być finansowana ze środków publicznych.