Paweł Poncyljusz o przywództwie publicznym vs religijnym

Przywódca publiczny musi kierować się w swoich decyzjach interesem publicznym, który ma uwzględniać przekonania jak największej części społeczeństwa, oraz jego własnymi przekonaniami, także w sferze religijnej. Przekonania lidera są ważne w jego ubieganiu się o władzę, to one w znacznym stopniu decydują o jego zwycięstwie i otrzymaniu mandatu politycznego do realizowania jego planów. Kiedy lider podejmuje działania dążące do zmian musi narazić się na krytykę szczególnie ze strony tych, którzy go nie wspierali. Taki opór nie powinien hamować działań lidera, ponieważ ma przede wszystkim zobowiązania wobec tych, którzy przyczynili się do jego zwycięstwa, a po drugie powinien działać zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i deklaracjami. Sfera sacrum powinna być punktem odniesienia dla działań na rzecz dobra wspólnego. Jeśli lider w życiu publicznym całe swoje działanie podporządkuje tylko sferze religijnej, z czasem stanie się dla jednych za mało pryncypialnym idącym na kompromisy, a dla drugich, zbyt skrajny lub nie reagujący na wiele innych ważnych kwestii dla społeczności.