Robert Biedroń o przywództwie publicznym vs religijnym

Pamiętając, jak trudno w Polsce wypracować rozsądny rozdział państwa od kościoła, przywódcy publiczni powinni przede wszystkim być bardzo ostrożni w wykorzystywaniu wsparcia przywódców religijnych. Chociaż zbyt często wygląda to inaczej, Polska jest krajem świeckim, a przywódcy publiczni powinni kierować się przede wszystkim dobrem całej wspólnoty, a nie tylko wybranych grup, np. religijnych.