fbpx

Liderzy PAFW. Znaki szczególne programu.

Interesujesz się programem? Zastanawiasz się, co ci da udział w nim? Spójrz, co unikatowego tworzą organizatorzy LIDERZY PAFW>

Znaki szczególne programu

Budowanie trwałych więzi
Istotą programu jest spotkanie – z tutorem i innymi liderami. W spotkaniu z tutorem, w partnerskiej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji, uczestnik ma okazję przyjrzeć się sobie, swoim doświadczeniom, wyzwaniom, potrzebom. Nazywa je i porządkuje. Korzysta z doświadczenia tutora i jego inspiracji, by rozwinąć swoje działania. W spotkaniu z innymi liderami poznaje podobnych sobie, czerpie siłę z wymiany doświadczeń, pomysłów.

Indywidualne podejście do każdego uczestnika
Pracę nad rozwojem rozumiemy jako rozwój indywidualnych, szczególnych talentów każdej uczestniczki i uczestnika. W relacji z tutorem liderzy odkrywają je i opracowują swoje Indywidualne Plany Rozwoju realizowane w ramach Programu. Oferowane wsparcie, programy spotkań i warsztatów, wizyt studyjnych opracowywane są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników.

Praktyczny charakter wsparcia
Kształcenie liderów w Programie opiera się przede wszystkim na działaniu. Bodźcem do rozwoju i źródłem wiedzy jest codzienna praca, wykonywanie konkretnych zadań, relacje z innymi ludźmi. Te doświadczenia stanowią przedmiot refleksji, analizy, informacji zwrotnej, z nich wyciągane są wnioski rozwojowe. Program edukacyjny jest ściśle powiązany z działaniem lidera w jego środowisku i odpowiada na konkretne wyzwania, problemy, potrzeby. Pozwala osiągać konkretne rezultaty.

Różnorodne i innowacyjne metody
Wykorzystujemy bardzo różnorodne metody edukacyjne. Wypracowaliśmy innowacyjne podejście do kształcenia liderów. Podstawową rolę odgrywa w nim tutoring – nasza autorską metoda indywidualnego wspierania w rozwoju liderskim. Bogactwu i zróżnicowaniu stosowanych metod towarzyszy dbałość o ich zintegrowanie.

Promowanie liderskiej postawy
Wzmacniamy uczestników kreując w społecznościach lokalnych potrzebę liderstwa. Promujemy uczestników jako liderów społeczeństwa obywatelskiego, tworzących kapitał społeczny i przyczyniających się do istotnych zmian w swoich środowiskach. Podejmujemy debatę publiczną na temat potrzeby i roli liderstwa.

Droga rozwoju w Programie

Praca z tutorem
Każdy uczestnik raz w miesiącu spotyka się ze swoim tutorem, osobą wspierającą indywidualny rozwój. Tutor przyjeżdża do miejsca działalności lidera. W partnerskiej opartej na zaufaniu relacji opracowują plan liderskiego rozwoju i pracują nad jego realizacją. Ich spotkania służą praktycznemu rozwojowi kompetencji liderskich uczestnika. Pozwalają poszerzyć możliwości działania, zobaczyć wiele rozwiązań konkretnych problemów. Tutor pobudza lidera do analizowania i refleksji nad swoimi działaniami i wyciągania z nich wniosków. Nie daje gotowych rozwiązań, wspiera uczestnika w samodzielnym dochodzeniu do nich.
Cykl szkoleń i warsztatów
Cykl czterech szkoleń i warsztatów składa się na całościowy kurs liderski. Uczestnicy zdobywają i rozwijają wiedzę oraz umiejętności przydatne w pełnieniu roli liderskiej: tworzenia i prezentowania wizji zmiany, diagnozowania środowiska, angażowania społeczności, budowania zespołu, kierowania nim, tworzenia partnerstw lokalnych, komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Sieć współpracy, wymiana doświadczeń
Sieć współpracy, wymiana doświadczeń między uczestnikami i tutorami różnych edycji jest wsparciem i inspiracją do działania. W zjazdach, wizytach studyjnych i warsztatach biorą udział absolwenci wcześniejszych edycji programu. Powstają wspólne inicjatywy i projekty.

Program „Alumni”
Pracujemy z absolwentami wszystkich edycji Programu. Chcemy w ten sposób wzmacniać efektywność ich działań oraz dalszy rozwój liderski. Absolwenci mają możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych inicjatywach, które wspierają ich merytorycznie i finansowo, dają okazję do wymiany doświadczeń, budowania sieci liderów i aktywnego współtworzenia Programu „Alumni”. W Programie odbywają się warsztaty, spotkania regionalne, Zloty absolwentów i uczestników, spotkania z ciekawymi osobistościami świata polityki, nauki i kultury, wizyty studyjne w kraju i zagranicą oraz konkurs dotacyjny na Projekty Rozwojowe. Absolwenci otrzymują regularnie newsletter oraz korzystają z interaktywnego serwisu liderzy.pl

Co na końcu drogi?
Silni, kompetentni i świadomi liderzy skuteczniej wpływają na zmiany w swoich lokalnych społecznościach. Uczestnicy wzmacniają i rozwijają swoje kompetencje liderskie. Po ukończeniu Programu potrafią rozpoznawać potrzeby społeczności lokalnej, planować i przeprowadzać w niej zmiany. Skutecznie komunikują się z otoczeniem, angażują ludzi i motywują ich do działania, potrafią zbudować zespół. Są świadomi swoich wartości, celów i przekonań, swoich mocnych i słabych stron. Znają swoją rolę w społeczności i wiedzą, jak ją realizować. Potrafią planować swój liderski rozwój.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×