fbpx

Spójrz na swoją organizację z innej perspektywy! WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji do VIII edycji półrocznego programu rozwojowego dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja”. Program prowadzony jest przez Szkołę Liderów i Fundację PWC.

Zakończyliśmy etap rekrutacji, w wyniku której komisja wyłoniła 18 osób do udziału w VIII edycji:

Joanna Boduch-Paw Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Monika Ekert Stowarzyszenie Organizacji Obozów „Cieciorka”
Agata Gajda Stowarzyszenie F jak Wszyscy
Weronika Griszel Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
Iwona Janicka Fundacja Aktywności Lokalnej
Adriana Kapała Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Wojciech Kmiecik Stowarzyszenie WIOSNA
Agnieszka Kozakoszczak Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
Karolina Mróz Fundacja Dom Pokoju
Łukasz Owczarek Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
Lucyna Roszak Fundacja ANIMACJA
Magdalena Ruszkowska-Cieślak Fundacja Habitat for Humanity Poland
Jakub Skrzypczyk WWF Polska
Eliza Trzęślewicz Fundacja Kosmos dla Dziewczynek
Anna Wiśniewska-Łątka Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień”
Piotr Wlizło Stowarzyszenie Wagon inicjatyw
Paweł Wyszomirski Fundacja Napraw Sobie Miasto
Dominika Żukowska-Gardzińska Centrum Myśli Jana Pawła II

Gratulacje!

 

Program trwa od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. W tym okresie każdy uczestnik ma możliwość odbycia 6 indywidualnych spotkań z wolontariuszem firmy PwC na wysokim stanowisku zarządczym. Głównym założeniem procesu jest wsparcie uczestnika w osiągnięciu jasno sprecyzowanych przez niego i mierzalnych celów dzięki sesjom z elementami coachingu i mentoringu.

Jeżeli:

 • potrafisz stawiać sobie konkretne cele,
 • jesteś członkiem zarządu organizacji pozarządowej, osobą pełniącą w NGO funkcje kierownicze lub zarządcze, liderem w społeczności lokalnej,
 • mierzysz się z konkretnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania organizacją, zarządzania zespołem lub strategii działania swojej organizacji,
 • jesteś otwarty na poszukiwanie nowych rozwiązań i chcesz skorzystać z wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej PwC,
 • masz możliwość uczestnictwa w pełnym cyklu programu (6 spotkań, ok. 1 spotkanie w miesiącu w Warszawie, spotkanie trwa ok 1,5 – 2 h)

zapraszamy Cię do aplikowania.

Główne korzyści z udziału w programie:

 1. Praca nad rozwojem swojego zespołu, organizacji czy instytucji.
 2. Możliwość zweryfikowania dotychczasowych strategii działań.
 3. Nabycie doświadczenia w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi, projektami, procesami.
 4. Poznanie kultury biznesu  i możliwość wypracowania własnego podejścia do budowania współpracy z biznesem.

 

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa.

I ETAP

Wysłanie kompletnej ankiety on-line wraz z CV do dnia 13 listopada (godz.11.00)

II ETAP

Wybranych kandydatów zaprosimy na telefoniczną rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się między 13 a 15 listopada (w godzinach od 11.00 do 16.00). Dokładna godzina zostanie podana osobom zaproszonym na rozmowę.

Każdy zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu wprowadzającym, które odbędzie się między 10 a 15 grudnia w Warszawie w siedzibie PwC.

Informacja o wynikach rekrutacji pojawi się w drugiej połowie listopada na stronach: www.liderzy.pl i www.pwc.com/pl/fundacja

W razie dodatkowych pytań, zapoznaj się poniżej z sekcją FAQ, a jeżeli nie znajdziesz w niej odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Magdaleną Plewowską-Semik ([email protected]).

 

FAQ

 1. Na czym polega coaching?

Coaching opiera się m.in.  na kilku zasadach:

 • To Klient jest źródłem zasobów – to on ma zasoby i on ich używa.
 • Zadając pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach sprawia, że Klient zaczyna korzystać z własnych zasobów
 • Klient wybiera temat
 • Coach i Klient są sobie równi
 • Celem coachingu jest zmienianie i działanie

 

 1. Co jest celem coachingu ?
 • Określanie aktualnego stanu rzeczy
 • Ustalenie tego, co chcemy osiągnąć
 • Stworzenie strategii wypełnienia luki pomiędzy stanem obecnym i pożądanym

 

 1. Co to jest mentoring?

Mentoring to dawanie wskazówek i rad, wskazywanie kierunku działania, pomoc w zrozumieniu celów i wartości organizacji.

 

 1. W jaki sposób mam ustalić cele ?

Cele powinny być ustalone według koncepcji S.M.A.R.T. Według niej sformułowany cel powinien być:

 • Prosty – sformułowany jednoznaczne,
 • Mierzalny – sformułowany, tak by można było ustalić stopień realizacji celu,
 • Osiągalny – realistyczny, możliwy do osiągnięcia,
 • Istotny – cel powinien być ważny dla tego, kto będzie go realizował,
 • Określony w czasie – dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

 

 1. Gdzie odbywają się spotkania z przedstawicielami firmy PwC?

Spotkania będą się odbywać w biurze PwC w Warszawie.

 

 1. Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu?

Nie zapewniamy zwrotów kosztu dojazdu na spotkania z przedstawicielem firmy ani na szkolenia. W ramach obowiązkowego zjazdu zapewniamy nocleg i lunch.

 

 1. Czy muszę być zatrudniony w organizacji pozarządowej, żeby aplikować do programu?

Nie trzeba być zatrudnionym w organizacji pozarządowej. Istotnym kryterium jest jednak pełnienie roli przywódczej lub zarządczej w organizacji/ inicjatywie społecznej.

 

Fundacja Szkoła Liderów to wiodąca organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją obywatelską, a w szczególności wzmacnianiem liderów sfery publicznej. Rozwijamy postawy liderskie, promujemy debatę publiczną i wspieramy liderów środowisk i społeczności lokalnych. Od 1994 roku przeszkoliliśmy już ponad 4000 osób. Nasi absolwenci są posłami, samorządowcami, kierują setkami organizacji i Inicjatyw społecznych na całym świecie.

 

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą usługi doradcze. Firma jest obecna w 158 krajach zatrudniając ponad 168.000 pracowników. W Polsce PwC zatrudnia 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Warszawie.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×