Spójrz na swoją organizację z innej perspektywy!

warsztat foto

Rusza nabór otwarty uczestników do VIII edycji półrocznego programu rozwojowego dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja”. Program prowadzony jest przez Szkołę Liderów i Fundację PWC.

Program trwa od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. W tym okresie każdy uczestnik ma możliwość odbycia 6 indywidualnych spotkań z wolontariuszem firmy PwC na wysokim stanowisku zarządczym. Głównym założeniem procesu jest wsparcie uczestnika w osiągnięciu jasno sprecyzowanych przez niego i mierzalnych celów dzięki sesjom z elementami coachingu i mentoringu.

Jeżeli:

 • potrafisz stawiać sobie konkretne cele,
 • jesteś członkiem zarządu organizacji pozarządowej, osobą pełniącą w NGO funkcje kierownicze lub zarządcze, liderem w społeczności lokalnej,
 • mierzysz się z konkretnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania organizacją, zarządzania zespołem lub strategii działania swojej organizacji,
 • jesteś otwarty na poszukiwanie nowych rozwiązań i chcesz skorzystać z wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej PwC,
 • masz możliwość uczestnictwa w pełnym cyklu programu (6 spotkań, ok. 1 spotkanie w miesiącu w Warszawie, spotkanie trwa ok 1,5 – 2 h)

zapraszamy Cię do aplikowania.

Główne korzyści z udziału w programie:

 1. Praca nad rozwojem swojego zespołu, organizacji czy instytucji.
 2. Możliwość zweryfikowania dotychczasowych strategii działań.
 3. Nabycie doświadczenia w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi, projektami, procesami.
 4. Poznanie kultury biznesu  i możliwość wypracowania własnego podejścia do budowania współpracy z biznesem.

 

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa.

I ETAP

Wysłanie kompletnej ankiety on-line wraz z CV do dnia 27 października (godz.11.00)

II ETAP

Wybranych kandydatów zaprosimy na telefoniczną rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się między 13 a 15 listopada (w godzinach od 11.00 do 16.00). Dokładna godzina zostanie podana osobom zaproszonym na rozmowę.

Każdy zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu wprowadzającym, które odbędzie się między 10 a 15 grudnia w Warszawie w siedzibie PwC.

Informacja o wynikach rekrutacji pojawi się w drugiej połowie listopada na stronach: www.liderzy.pl i www.pwc.com/pl/fundacja

Więcej informacji o  programie: http://fundacja.pwcblog.pl/category/dwa-sektory-jedna-wizja/. W razie dodatkowych pytań, zapoznaj się poniżej z sekcją FAQ, a jeżeli nie znajdziesz w niej odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Magdaleną Plewowską-Semik (magdalena.plewowska@szkola-liderow.pl).

 

FAQ

 1. Na czym polega coaching?

Coaching opiera się m.in.  na kilku zasadach:

 • To Klient jest źródłem zasobów – to on ma zasoby i on ich używa.
 • Zadając pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach sprawia, że Klient zaczyna korzystać z własnych zasobów
 • Klient wybiera temat
 • Coach i Klient są sobie równi
 • Celem coachingu jest zmienianie i działanie

 

 1. Co jest celem coachingu ?
 • Określanie aktualnego stanu rzeczy
 • Ustalenie tego, co chcemy osiągnąć
 • Stworzenie strategii wypełnienia luki pomiędzy stanem obecnym i pożądanym

 

 1. Co to jest mentoring?

Mentoring to dawanie wskazówek i rad, wskazywanie kierunku działania, pomoc w zrozumieniu celów i wartości organizacji.

 

 1. W jaki sposób mam ustalić cele ?

Cele powinny być ustalone według koncepcji S.M.A.R.T. Według niej sformułowany cel powinien być:

 • Prosty – sformułowany jednoznaczne,
 • Mierzalny – sformułowany, tak by można było ustalić stopień realizacji celu,
 • Osiągalny – realistyczny, możliwy do osiągnięcia,
 • Istotny – cel powinien być ważny dla tego, kto będzie go realizował,
 • Określony w czasie – dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

 

 1. Gdzie odbywają się spotkania z przedstawicielami firmy PwC?

Spotkania będą się odbywać w biurze PwC w Warszawie.

 

 1. Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu?

Nie zapewniamy zwrotów kosztu dojazdu na spotkania z przedstawicielem firmy ani na szkolenia. W ramach obowiązkowego zjazdu zapewniamy nocleg i lunch.

 

 1. Czy muszę być zatrudniony w organizacji pozarządowej, żeby aplikować do programu?

Nie trzeba być zatrudnionym w organizacji pozarządowej. Istotnym kryterium jest jednak pełnienie roli przywódczej lub zarządczej w organizacji/ inicjatywie społecznej.

 

Fundacja Szkoła Liderów to wiodąca organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją obywatelską, a w szczególności wzmacnianiem liderów sfery publicznej. Rozwijamy postawy liderskie, promujemy debatę publiczną i wspieramy liderów środowisk i społeczności lokalnych. Od 1994 roku przeszkoliliśmy już ponad 4000 osób. Nasi absolwenci są posłami, samorządowcami, kierują setkami organizacji i Inicjatyw społecznych na całym świecie.

 

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą usługi doradcze. Firma jest obecna w 158 krajach zatrudniając ponad 168.000 pracowników. W Polsce PwC zatrudnia 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Warszawie.