fbpx

Zostań asystentem/tką grupy w projekcie Szkoła Liderów Miasta Poznania

Zapraszamy Absolwentów i Absolwentki wszystkich programów Szkoły Liderów związanych z miastem Poznań, do współtworzenia projektu Szkoła Liderów Miasta Poznania, który właśnie rusza w mieście i aplikowania na ASYSTENTÓW GRUP.

Poszukujemy 3 osób związanych z Poznaniem, które chciałyby wspierać rozwój nowo zrekrutowanych uczestników SLM, sieciować oraz inspirować do działań na rzecz miasta – mieszkańców. Zaproszenie kierujemy WYŁĄCZNIE do absolwentów dowolnego programu Fundacji Szkoła Liderów.

W ramach przedsięwzięcia przewidujemy wynagrodzenie, szkolenie przygotowawcze i superwizję po zakończeniu działań w Poznaniu. Oprócz tego, rzecz zapewniamy nowe relacje i osoby do współpracy oraz dużo interesujących rozmów na temat przywództwa i przyszłości Poznania.

APLIKUJ

Asystent w projekcie:

– Bierze udział w szkoleniach stacjonarnych lub on-line w wyznaczonym przez organizatorów zakresie, tj. w wymiarze 1 dnia szkoleniowego (lub 8h szkoleniowych*) podczas każdego zjazdu oraz podczas inauguracji i finału programu.  

– Prowadzi krótkie zajęcia dotyczące miasta, na przykład – poranne prasówki nt. miasta (1x/ zjazd) dla grupy trenerskiej. Roboczy temat zajęć „Co dla Poznaniaków DZIŚ jest najważniejsze?”. W ten sposób animuje rozmowy o mieście. 

– Bierze udział w szkoleniu przygotowawczym nt. projektu Szkoła Liderów Miasta Poznania, które odbędzie się do 15 października 2020.  

– Może wziąć udział w superwizji po ostatnim zjeździe SLM Poznania.  

– Współpracuje z trenerem prowadzącym jego/jej grupę. Szczegółowe zasady współpracy omawia z trenerem indywidualnie oraz informuje o nich koordynatorki.  

– Stanowi wsparcie organizacyjno-techniczne podczas zjazdów (dbanie o punktualność grupy, sprawdzanie czy wszystko jest przygotowane do szkoleń, badanie temperatury uczestnikom, dbanie o dystrybucję zaświadczeń o stanie zdrowia itp., dbanie o stosowanie się uczestników do wytycznych w związku z COVID-19). Każdorazowo zakres czynności jest przedstawiany przez koordynatorów.  

– Buduje relacje z osobami z grupy, wspieranie uczestników do budowania relacji wewnątrz jej, integruje.  

– Wspiera networking z innymi osobami z projektu i miasta, jest nośnikiem wiedzy o mieście i panujących w nim relacjach.  

– Mobilizuje i dopinguje oraz wspiera merytorycznie uczestników podczas przygotowywania modeli współpracy w grupach zadaniowych. Spotyka się z grupami roboczymi pomiędzy zjazdami (online lub na żywo) w celu konsultowania modeli współpracy (małe grupy).  

– Zgłasza koordynatorkom wszystkie problemy związane z przebiegiem sesji/warsztatów/spotkań podczas zjazdów i poza nimi, które zachodzą w jego/jej grupie. 

– Zgłasza na bieżąco uwagi dotyczące organizacji/logistyki koordynatorkom. 

– Podczas szkoleń i w przerwach nosi przyłbicę lub maskę ochronną.  

– Informuje organizatorów o swoim stanie zdrowia – alarmuje w przypadku zagrożenia koronawirusem lub kwarantanny. 

* Liczba godzin może ulec zmianie w wypadku przeniesienia działań do internetu  

Czym jest model współpracy?

Model współpracy to produkt, który powstanie w wyniku twojej pracy w małej grupie roboczej składającej się z przedstawicieli trzech sektorów (biznes, s. publiczny i społeczny). Waszym zadaniem będzie poszukanie punktów stycznych, które wzmocniłyby wasze organizacje/firmy/biura itp. Przykładowo: przedstawiciel firmy deweloperskiej mógłby korzystać z ekspertyz lub konsultacji inwestycji budowanych przedstawicieli organizacji ekologicznych tworząc nowe osiedla, a także konsultować je z przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej, dzięki czemu lepiej zaprojektuje i zaplanuje inwestycję na wybranym terenie miasta.   

Przebieg procesu rekrutacji:

1.10.2020 – 7.10.2020 Przyjmowanie zgłoszeń

8.10.2020 Ogłoszenie wyników

Wszystkie szkolenia odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). W przypadku zagrożenia życia i zdrowia uczestników szkolenia odbywać się będą w innej formie.

Informacji udzielają: 

Agnieszka Muras, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miast, Fundacja Szkoła Liderów / [email protected], tel. 660 462 525 

Helena Berebecka, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miasta Poznania, Fundacja Szkoła Liderów / [email protected], tel.731 200 597

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu w przypadku narażenia zdrowia uczestników  

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.  

Partnerem projektu jest Fundacji Veolia Polska.  

Copyright All Rights Reserved © 2019

×