fbpx

Przykład idzie z góry – Szkoła Liderów Miast w Łomży

Aktywnej obywatelsko oraz bezpiecznej – takiej Łomży chcą absolwenci programu Szkoła Liderów Miast, którzy przez ostatnie miesiące pracowali nad koncepcją przyszłości miasta. Wyniki swojej pracy zaprezentowali przed mieszkańcami i Zastępcą Prezydenta Łomży Andrzejem Stypułkowskim.

W piątek, 8 listopada, po 6 miesiącach warsztatów, szkoleń i spotkań organizowanych w ramach programu Szkoła Liderów Miast (SLM), grupa 15 liderek i liderów zaprezentowała rekomendacje zmian w mieście, które mogą wpłynąć pozytywnie  na rozwój Łomży i komfort życia mieszkańców. Całości przysłuchiwał się Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Stypułkowski, a także radni miejscy i mieszkańcy.

Łomża jest jedenastym miastem, w którym Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska zorganizowały program Szkoła Liderów Miast skierowany do lokalnie aktywnych działaczy społecznych, przedsiębiorców i samorządowców – w tym urzędników i radnych. Wszystko po to, by połączyć różne punkty spojrzenia, poglądy i wizje miasta, wzmocnić więź pomiędzy liderami miejskimi, zintegrować, poszerzyć wiedzę nt. rozwoju i przyszłości miast uczestników, a także wesprzeć ich pod kątem umiejętności liderskich, by w konsekwencji wypracowali oni rekomendacje odpowiadające na długofalowe wyzwania i które warto zaproponować do realizacji obecnej i przyszłej władzy samorządowej.

Edycja realizowana w Łomży zebrała różnorodną grupę indywidualistów, którzy na co dzień aktywnie kreują życie miasta. Byli w niej przedstawiciele różnych partii politycznych i komitetów, radni, przedstawiciele mediów, społeczności akademickiej, przedsiębiorcy, urzędnicy, przedstawiciele sektora pozarządowego. Część z nich znała się już z innych aktywności, a część weszła do programu z czystą kartą. Pozwoliło to na rozpoczęcie nowego etapu znajomości u jednych i nawiązanie relacji u innych, a wszystko pod płaszczem wspólnej potrzeby rozwoju Łomży i stworzenia miasta szczęśliwego. Potwierdza to Marta Brzozowska, jedna z uczestniczek: „Do Szkoły Liderów Miast przyszłam z marzeniami o lepszej, nowocześniejszej i rozwojowej Łomży. Mieście zorientowanym na człowieka i relacje. Spotkałam ludzi myślących podobnie, w tym idealistów dla których niemożliwe nie istnieje. Wierzę, że to co wspólnie zbudowaliśmy zaiskrzy wartościową zmianą. Dzięki SLM wiem, że zawsze można coś zrobić inaczej, coś przestać robić, albo zacząć nowe aktywności, które będą służyły dobru miast i dobru jego mieszkańcom”.

Drugim ważnym aspektem, który dotychczas zdaniem liderów nie jest wystarczająco uwzględniany w planowaniu przyszłości miasta, jest bezpieczeństwo z naciskiem na bezpieczeństwo drogowe. Liderzy opowiedzieli się za kameralizacją ruchu, szczególnie wokół rynku, który mógłby nie tylko pełniej służyć mieszkańcom w czasie masowych imprez, ale także na co dzień służyć różnym grupom, w tym dzieciom, seniorom, osobom załatwiającym sprawy w urzędzie czy turystom. W ramach kameralizacji ulic promowana byłaby komunikacja zbiorowa. Jakie byłyby korzyści? Liderzy wymienili jednym tchem te, które zostały zbadane i potwierdzone: gospodarcze, społeczne, komunikacyjne, wizerunkowe, zdrowotne, środowiskowe i finansowe. Rozwój infrastruktury rowerowej czy promocja komunikacji zbiorowej mogłyby być wspierane przez lokalny biznes. A przykładów nie trzeba szukać daleko – wystarczy przyjrzeć się polityce pracowniczej Spółdzielni „Piątnica”.

Model Szkoły Liderów Miast bazuje na dwóch filarach: stworzenie pola współpracy ponad podziałami na rzecz miasta oraz zdobyciu wiedzy do przygotowania rekomendacji dla obecnych i przyszłych władz na zmiany, które warto wprowadzić na rzecz mieszkańców. Wydawać by się mogło, że miasteczka o podobnej wielkości, historii i bliskości względem siebie, będą miały podobne wyzwania, które w pierwszej kolejności trzeba by rozwiązać – niezupełnie.

Prezentacja rekomendacji zawierała wiele spójnych i konkretnych rozwiązań, które przydałoby się wprowadzić w Łomży, a wizja miasta bezpiecznego i obywatelskiego, która mogłaby naturalnie się dzięki temu zrealizować, jest bardzo obiecująca. Podobnego zdania jest Andrzej Stypułkowski, Zastępca Prezydenta Miasta, który z zainteresowaniem wsłuchiwał się w opinie liderów.

Szkoła Liderów Miast pokazała jej uczestnikom, że w bardzo różnorodnym gronie można dochodzić do konsensusu, a to co wszystkich łączy, to miłość do miasta i wspólne środowisko miejskie, które rozwijać może się tylko dzięki sile lokalnych liderów zmiany. Jednocześnie pozwoliła na związanie nieoczywistych koalicji, a także wzmocnienie myślenia, że wiele jest możliwe. Dariusz Domasiewicz, radny miejski, potwierdza, że program to miejsce, gdzie liderzy mogą spojrzeć na siebie i swoją społeczność z innej perspektywy: „przede wszystkim poszerza horyzonty i pokazuje, że się da, mimo że coś na początku może wyglądać na nierealne”. Podobnie o swoim doświadczeniu mówi Monika Orłowska-Laskowska „Szkoła jest dla mnie nowym doświadczeniem, bardzo ważnym. Możliwość spojrzenia z dystansem na problemy naszego miasta połączone z wiedzą merytoryczną trenerów otwiera dla mnie nowe możliwości. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu”.

Łomża była 11 miastem, w którym zrealizowano program. Początki Szkoły Liderów Miast sięgają 2017 roku, kiedy to pilotaż zorganizowano w Mielcu przy współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych. Bazując na amerykańskich inspiracjach powstał model szkolenia liderów miejskich na wzór programów, które od lat realizowane są w USA. Na tej kanwie Fundacja Szkoła Liderów stworzyła projekt, który każdego roku realizuje wraz z Fundacją Veolia Polska w innych lokalizacjach mający na celu wzmacnianie liderów danego miasta (przedstawicieli trzech sektorów) w myśl idei, że władza i wiedza w mieście leży w wielu środowiskach. „Naszym celem jest inwestowanie w miejskich liderów. Jest dla nas ważne, żeby miasta rozwijały się w kierunku zrównoważonym” – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska. Dotychczas Szkoła Liderów Miast odbyła się w Mielcu, Ełku, Legionowie, Łodzi, Zgierzu, Pabianicach, Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście, Ornecie i Braniewie. „To był super pracowity czas z odpowiednio przygotowanymi do swoich zadań trenerami, których mogę gorąco polecać wszystkim innym miastom” – puentuje Sebastian Jaworowski, przedsiębiorca i społecznik.

Z pełną treścią rekomendacji można zapoznać się tutaj.


Szkoła Liderów Miast w Łomży została zorganizowana w ramach czwartej edycji programu realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska na zaproszenie burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego. Dotychczas w Szkole udział wzięli liderzy i liderki z Mielca, Legionowa, Ełku, Łodzi, Zgierza, Pabianic, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety, Dobrego Miasta i Braniewa. Program swoim patronatem objął Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, a także media: Polskie Radio Białystok, Grupa Medialna Narew, Portal UrbNews. Sponsorem programu był Park Przemysłowy Łomża.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×