Szkoła Liderów Miast

Miasto to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie stworzyć w pojedynkę.
[Charles Montgomery, „Miasto szczęśliwe”]

Szkoła Liderów Miast to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście leży w wielu rękach. Program powstał w wyniku współpracy z New Memphis Institute przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Obecnie realizowany jest wraz z Fundacją Veolia Polska – partnerem strategicznym.

Szkoła Liderów Miast to m.in.:

 • zaawansowany kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego,
 • seminaria i warsztaty eksperckie z zakresu wiedzy o mieście,
 • wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta,
 • praca nad rekomendacjami rozwojowymi dla miasta jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania przyszłości,
 • spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego,
 • warsztaty foresightowe oraz design thinking,
 • współpraca z władzami miasta.

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

Dlaczego warto się zgłosić?

 • program wzmocni Twoje przywódcze zdolności i pomoże Ci je w jak najlepszy sposób sprofilować się na potrzeby Twojego miasta;
 • poznasz zaangażowanych mieszkańców Twojego miasta, z którymi dotychczas nie miałeś/aś okazji współpracować;
 • nawiążesz lub wzmocnisz relację z lokalnymi liderami, w tym z przedstawicielami samorządu i jednostek miejskich, co pozwoli Ci w przyszłości na realizację wspólnych inicjatyw;
 • przekonasz się, że masz wiele wspólnego z osobami, z którymi wcześniej nie podjąłbyś dialogu, a tym co najbardziej będzie Was spajać to troska o przyszłość Twojego miasta;
 • Twój rozwój osobisty będzie odbywał się pod okiem specjalistów – trenerów;
 • Twój głos zabierany w sprawie problemów Twojego miasta będzie bardziej słyszalny;
 • znajdziesz sojuszników w sprawach dla Ciebie ważnych, które mają czynić Twoje miasto bardziej szczęśliwym do życia;
 • lokalne problemy będą stanowić fundament ogólnopolskiej dyskusji o potrzebach miast w przyszłości;
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój udział w projekcie.

Na podstawie doświadczeń z pilotażowej edycji Szkoły Liderów Miasta w Mielcu powstał model, który wdrożono także w Ełku i Legionowie. Projekty były realizowane dzięki partnerowi strategicznemu Fundacji Veolia Polska oraz samorządom Ełku i Legionowa. W 2018 roku zrealizowano trzecią edycję programu, która objęła Łódź, Zgierz i Pabianice. Obecnie Fundacja Szkoła Liderów przygotowuje jedną edycję w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz jedną edycję w Łomży.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram działań, które prowadzone będą w wybranych lokalizacjach znajdują się na stronach rekrutacji: Warmia i Łomża!

Zapraszamy do kontaktu potencjalnych partnerów oraz media: [email protected]

Nowości w programie