fbpx

Rekrutacja do Szkoły Liderów Miast (Łomża)

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w Łomży. Do programu zakwalifikowanych będzie 12-16 osób, którzy aktywnie włączają się w życie miasta i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Zgłoś się!

Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście? Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? Zgłoś się do bezpłatnego programu Szkoła Liderów Miast organizowanego w Łomży.

Rekrutacja trwa do 23 kwietnia!

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Regulamin programu
Więcej o programie TUTAJ.

 

Czy ten program jest dla mnie?

Program Szkoła Liderów Miast skierowany jest do pełnoletnich  mieszkańców miasta Łomży, którzy są przedstawicielami trzech sektorów (PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO
I POZARZĄDOWEGO/ OBYWATELSKIEGO) i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta
w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in.

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie ok. 12-16 osób. Grupa będzie różnorodna pod kątem reprezentacji interesów, poglądów, płci, wieku.

 

Czy udział w projekcie jest bezpłatny?

Tak. Projekt jest bezpłatny dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do udziału.
Z tego względu, osoby zakwalifikowane do Programu będą zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych działaniach.

 

Link do formularza: 

https://bit.ly/2TPRrf9

 

Przebieg rekrutacji:

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przesłania listu polecającego na adres [email protected] w terminie określonym poniżej. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo.
Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska.

29 marca – 23 kwietnia 2019                      Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających

13 maja                                                               Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób i listy rezerwowej

 

Harmonogram Programu:

27-29 czerwca 2019                                        Inauguracja programu w Łomży oraz I zjazd
(poza Łomżą)

6 – 7 września 2019                                        II zjazd (miejsce: Łomża)

27 – 28 września 2019                                   III zjazd (miejsce: Łomża)

wrzesień/październik                                    Spotkania z trenerem

8 listopada 2019                                              IV zjazd  + podsumowanie z udziałem władz

 

Kontakt

Agnieszka Muras

tel. (22) 55 68 268, [email protected]

 

Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska oraz miasto Łomża.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×