fbpx

Rekrutacja do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji programu Szkoła Liderów Miast,
który realizowany będzie czterech warmińskich miastach. Do programu zakwalifikowanych będzie 30-40 osób, które aktywnie włączają się w życie miasta i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Zgłoś się!

Jesteś z Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety lub Braniewa? Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście? Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? Zgłoś się do bezpłatnego programu Szkoła Liderów Miast.

Rekrutacja trwa do 23 kwietnia!

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Regulamin programu

Więcej o programie TUTAJ.

Czy ten program jest dla mnie?

Program Szkoła Liderów Miast skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miast: Ornety, Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta i Braniewa, którzy są przedstawicielami trzech sektorów (PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO I POZARZĄDOWEGO/ OBYWATELSKIEGO) i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in.

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie ok. 30 – 40 osób. Grupa będzie różnorodna pod kątem reprezentacji interesów, poglądów, płci  i wieku.

Czy udział w projekcie jest bezpłatny?

Tak. Projekt jest bezpłatny dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do udziału. Z tego względu, osoby zakwalifikowane do Programu będą zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych działaniach.

Jak będzie wyglądała praca w grupach?

Uczestnicy wszystkich czterech miast podzieleni zostaną na dwie grupy, z którymi w trakcie całego projektu będą pracować wykwalifikowani trenerzy. Podział na grupy będzie następujący:

  1. Braniewo + Dobre Miasto
  2. Lidzbark Warmiński + Orneta

Link do formularza:

https://bit.ly/2JbsvdP

Przebieg rekrutacji:

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przesłania listu polecającego na adres [email protected] w terminie określonym poniżej. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska.

3 kwietnia  – 23 kwietnia 2019                   Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających

7 maja  2019                                                      Ogłoszenie listy uczestników i listy rezerwowej

Harmonogram Programu:

Kontakt

Agnieszka Muras

tel. (22) 55 68 268, [email protected]

Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×