Grażyna Kapaon o reformie edukacji

Największymi wyzwaniami reformy są nie sprawy organizacyjne, finansowe, nawet nie programowe, ale to, jak w tym wszystkim zachować resztki powagi i autorytetu naszego zawodu, szacunku do siebie i rozumu? Jak nie poddać się zwątpieniu i ciągle wierzyć, że nasza praca mimo wszystko ma sens? Jak nie stracić entuzjazmu?

Reforma według słownika języka polskiego to zmiany mające na celu ulepszenie istniejącego stanu rzeczy. Choć bardzo się staram, nie potrafię zobaczyć tych szans na lepsze funkcjonowanie polskiej szkoły.  „Nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody”.  Mimo wszystko  (i może to właśnie jest ta szansa) mam nadzieję, że zmiany są jeszcze jedną okazją do przemyślenia, co jest istotą edukacji.  W wymiarze jednostkowym to również okazja do rozwoju, nabycia nowych kompetencji i umiejętności. Tylko jaka część nauczycieli tak je odczyta?