Michał Brzeziński o zbiorowym żywieniu

Wprowadzanie wszelkich regulacji prawnych w zakresie dostępu dzieci do żywności bogatej w sól, cukier i tłuszcz jest jedną z bardziej efektywnych metod prewencji nadwagi i otyłości. Wprowadzenie w 2015 r. tzw. rozporządzenia sklepikowego nie było poprzedzone solidną kampanią informacyjną skierowaną do rodziców i dzieci – co było istotnym błędem, jednak cel i sens wprowadzanych zmian był i jest dobry. Rozporządzenie nie zmieniała tylko listy sklepikowych produktów, ale przede wszystkim żywnie w stołówkach szkolnych. Obecne próby odwracania zmian, w sytuacji, gdy większość szkół i uczniów przyzwyczaiła się do nowej rzeczywistości jest czymś zupełnie niezrozumiałym. Nie ma to żadnego uzasadnienia merytorycznego ani zdrowotnego, może jedynie negatywnie wpłynąć na nawyki żywieniowe dzieci w przyszłości.